• Elektromobilność

 • Magazyny Energii

 • Fotowoltaika

 • Energetyka wiatrowa

 • Efektywne instalacje biogazowe na odpady rolnicze, oszczędzające wodę i produkujące nawóz

 • Rozwiązania hybrydowe: instalacje produkujące i magazynujące energię

 • Klastry energii

Energetyka wiatrowa w technologii WestWind

Elektrownie wiatrowe źródłem odnawialnej energii

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii posiada nie tylko zalety ekonomiczne. To przede wszystkim troska o środowisko naturalne. Największym wyzwaniem w obecnych czasach jest pozyskanie czystej i taniej energii. W powszechnej opinii energetyka wiatrowa uważana jest za jedno z najczystszych źródeł. Niewpływających na proces globalnego ocieplenia i niezwiększające emisji zanieczyszczeń środowiskowych (WHO,2004).

Naturalna energia

Na wyciągnięcie ręki są nieograniczone zapasy energii ze słońca, wiatru oraz wody. Energia z wiatru nie jest zależna od dostępności paliw kopalnych. Dzięki czemu koszt energii elektrycznej z turbin wiatrowych, w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii będzie systematycznie spadał. Sytuacja ta spowodowana jest ciągłym rozwojem technologii. Zwiększająca się wydajność turbin oraz rozwój farm wiatrowych w wielu regionach na całym świecie zapewnia ciągłe zainteresowanie tematem. Energetyka wiatrowa może zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo energetyczne Polski. Firma WestWind Energy w swoim portfolio posiada 54 farmy wiatrowe w Niemczech o łącznej mocy 470 MW. Jesteśmy przygotowani technologicznie i merytorycznie to budowy farm wiatrowych w Polsce.

Wiatraki WestWind Energy

Pozytywne aspekty farm wiatrowych

 • 1 Turbina = ok 2222 zasilonych gospodarstw domowych
 • Tańszy prąd
 • Brak emisji toksycznych spalin
 • Brak zanieczyszczania środowiska
 • Brak szkodliwych odpadów
 • Brak degradacji i zanieczyszczania gleby
 • Brak strat w obiegu wody
 • Korzystny wpływ na lokalny rozwój gmin
 • Dodatkowe źródło dochodu dla dzierżawcy gruntu

Lokalizacja parku wiatrowego

Park wiatrowy nie może powstać na dowolnym gruncie. Odpowiednia analiza pod kątem warunków wiatrowych jest niezbędna. Rzetelne informacje o prędkościach i kierunkach wiatrów w określonej lokalizacji mają kluczowe znaczenie. Prawidłowa ocena potencjału energetycznego wymaga uzyskania długookresowych informacji o parametrach wiatru. Zgodnie z przyjętymi normami okres obserwacji powinien trwać co najmniej jeden rok. Do pomiarów prędkości i kierunku wiatrów wykorzystuje się anemometry skrzydłowe, ultradźwiękowe bądź urządzenia wykorzystujące efekt Dopplera.

Po ustaleniu odpowiednich warunków kolejnym elementem jest uzyskanie praw do terenu pod inwestycję, otrzymanie decyzji środowiskowej, uzyskanie umowy przyłączenia do sieci oraz pozwolenia na budowę. Na powodzenie inwestycji składa się wiec szereg czynników. Przede wszystkim decydują trzy główne strony: włodarze gminy w uzgodnieniu z innymi organami administracji publicznej (np. RDOŚ), inwestor i społeczność lokalna.

 

Wszystkich zainteresowanych elektrowniami wiatrowymi zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem. Posiadamy wiedze i odpowiednie kwalifikacje, a przede wszystkim doświadczenie w realizacji farm wiatrowych.

Energia z wiatry WestWind

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.