• Elektromobilność

  • Magazyny Energii

  • Fotowoltaika

  • Energetyka wiatrowa

  • Efektywne instalacje biogazowe na odpady rolnicze, oszczędzające wodę i produkujące nawóz

  • Rozwiązania hybrydowe: instalacje produkujące i magazynujące energię

  • Klastry energii

Optymalizacja napięcia

Prawidłowo dopasuj optymalizację napięcia dla swojego obiektu

Wśród wielu dostępnych obecnie na rynku rozwiązań służących optymalizacji napięcia, wybór najlepszego rozwiązania dla Twojego obiektu wymaga rzetelnej i fachowej analizy. W niniejszym artykule, Miki Weiser, dyrektor ds. marketingu w PowerSines, nakreśli jak ważny jest audyt energetyczny, wizyta lokalna i jak rozumieć  kalkulacje oszczędności wyszczególnione w ofertach sprzedaży.

Wybór najlepszego rozwiązania oszczędzania energii wymaga nie tylko wiedzy o ilości zużywanej energii i o urządzeniach zainstalowanych w obiekcie, ale również wiedzy o produktach dostępnych na rynku, technologii optymalizacji napięcia i niezawodnej metodologii pomiarów oszczędności na wszystkich obciążeniach.

Nie jest to łatwy proces. Nie da się  dokonać pełnego szacunku wyłącznie podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem, w oparciu jedynie o rachunki za energię elektryczną, czy też na podstawie zdalnej analizy danych zgromadzonych przez jednofazowy rejestrator podłączony do gniazdka na kilka dni, czy nawet audyt wykonany przez przypadkowego inżyniera. Dobry audyt energetyczny wymaga profesjonalnej wizji lokalnej i szczegółowych pomiarów przeprowadzonych przez wiarygodnego konsultanta energetycznego, dostawcę usług.

W niniejszym artykule wyszczególniliśmy pytania, procedury i czynności, które powinny stanowić element dobrych praktyk pomagających w wyborze odpowiedniego rozwiązania optymalizacji napięcia. Wzięliśmy pod uwagę typowe „problemy” jakie mogą się pojawić, a także te, mogące już sygnalizować poważne zagrożenia. Mamy nadzieję, że po analizie niniejszego materiału,  nie tylko pomożemy Ci rozszerzyć zakres Twojej wiedzy, ale również spełnimy Twoje oczekiwania co do wyboru optymalnego dla Ciebie sposobu oszczędzania energii.

Audyt Energetyczny

Jak wybrać odpowiednią usługę audytu?

Najlepszą metodą wyboru audytu jest ewaluacja strukturalna, która jest zgodna z metodologią wprowadzoną przez Carbon Trust. Metodologia Carbon Trust, w odróżnieniu od innych, szczegółowo wyjaśnia jak mierzone są oszczędności dla każdego z osobna, typowego obciążenia w obiekcie.

Jak przeprowadza się audyt energetyczny?

Audyt i przegląd powinien zostać wykonany przez autoryzowanego i uczciwego inżyniera-elektryka. Audyt energetyczny prowadzony jest przy użyciu rejestratorów dla wszystkich przychodzących faz. Rejestratory gromadzą informacje  o wszystkich parametrach energetycznych i sieciowych przez okres przynajmniej jednego tygodnia. Audyt musi wyszczególnić wszystkie dostępne obciążenia w obiekcie, aby oszacować poziom potencjalnych oszczędności oraz wskazać obszary, które wymagają dalszych analiz.

Dla przykładu, niektóre obciążenia, takie jak UPS, nie będą prawidłowo działały, gdy napięcie spadnie do zbyt niskiego poziomu. Zatem,  analiza parametrów danych wszystkich obciążeń wykonana w ramach audytu pozwoli Ci  dowiedzieć się o istnieniu potencjalnych problemów, na których należy się skupić, przed wyborem i implementacją urządzenia stabilizującego napięcie dla danego obiektu. Systemy ComEC firmy PowerSines, w przeciwieństwie do urządzeń o stałym napięciu,  utrzymują  napięcie na zdefiniowanym poziomie i zapobiegają pojawieniu się zbyt niskiego napięcia.

Na podstawie pełnej analizy obciążeń i profilu zużycia energii, można dokonać precyzyjnych kalkulacji przyszłych oszczędności. Dobry i szczegółowy audyt wskaże również inne problemy, w tym poziomy i fluktuacje napięcia, niesymetryczne obciążenia, harmoniczne i inne anomalie sieciowe. 

Czego należy oczekiwać po prezentacji rozwiązania optymalizatora napięcia?

Pierwszym krokiem jest wizyta u klienta przedstawiciela handlowego, który dokonuje oszacowania obiektu. Następnie autoryzowany inżynier powinien uzupełnić pozyskane dane przez podłączenie rejestratorów do trzech głównych przewodów, w celu pobrania informacji o zużyciu energii i analizy parametrów sieciowych w obiekcie. Po zakończeniu procesu i weryfikacji danych, klientowi przedstawiana jest propozycja optymalizacji napięcia. Propozycja zawiera wszystkie zebrane dane wraz z informacjami o obciążeniach, ich zestawieniu i zachowaniu sieci elektrycznej.

Na kolejnym spotkaniu cały proces powinien zostać jasno i szczegółowo przedstawiony klientowi. Prezentacja powinna zawierać wyniki badań, proponowane rozwiązanie wskazujące wykorzystanie sprawdzonej metodologii oszczędzania, proces instalacji i oczekiwane oszczędności, a także informacje o  serwisie, konserwacji i gwarancji.

Ponieważ na rynku jest wiele firm sprzedających produkty optymalizujące napięcie, rekomenduję sprawdzenie ich wiarygodności, kontaktując się z klientami, którzy udzielili im referencji, w celu zadania pytań o ich doświadczenia w zakresie zastosowań rozwiązań podobnych do naszych. Powinieneś również sprawdzić, czy pracujący dla tych firm  inżynierowie są zatrudnieni bezpośrednio czy na kontrakcie, dowiedzieć się jaką metodologię audytu stosują oraz jaka jest polityka firmy  w sytuacji, gdy  oczekiwania klienta nie zostaną spełnione.

Wiarygodny dostawca urządzeń optymalizujących napięcie,  przed zaplanowaniem audytu lokalnego, powinien ustalić, jakie jest średnioroczne zużycie energii oraz typ urządzeń, które tę energię konsumują. Przy złożeniu propozycji, godny zaufania dostawca optymalizatorów napięcia przedstawi dodatkowe rozwiązania i technologie, mogące poprawić efektywność u klienta.

Jakie problemy powinny sygnalizować potencjalne zagrożenia?

Dostawca optymalizatorów napięcia powinien przedstawić  klasyfikację obciążeń, w sposób  zbliżony do metodologii Carbon Trust. Ponieważ niektóre obciążenia stworzą potencjalne problemy w zakresie oszczędności, ważne jest, aby je przedyskutować podczas audytu. Typowym przykładem mogą być windy, które nie będą pracowały przy zbyt niskim napięciu. Jeżeli system nie będzie miał pełnej stabilizacji lub ochrony przed zbyt niskim napięciem, to winda w pewnych warunkach mogłaby się wyłączyć. Podobne problemy  mogą stwarzać także urządzenia pracujące chwilowo, takie jak UPS i podłączone zasilacze transformatorowe. Oczywistym jest, że w takich przypadkach wyniki nie generują oszczędności. Żeby uniknąć potencjalnych zagrożeń,  upewnij się, że wybrane dla Twojego obiektu rozwiązanie optymalizacji napięcia pochodzi od  wiarygodnej technologicznie firmy.

Jakie są typowe problemy, mogące się pojawić podczas audytu energetycznego?

Każda firma ma swoją metodę przeprowadzania audytów energetycznych i każdy audyt może wskazać różny procentowy poziom oszczędności. Często zdarza się, że klient patrzy wyłącznie na łączną kwotę oszczędności, co w wielu przypadkach oznacza, że przymknięto oko na metodologię oszczędności lub wiarygodność sprzedawcy. Żeby w pełni zrozumieć jakie faktycznie oszczędności energii zostaną osiągnięte w obiekcie, dostawca optymalizatora napięcia powinien w przejrzysty sposób wskazać oszczędności dla każdego z obciążeń i charakterystykę konsumpcji. Jeżeli klient nie rozumie lub nie wie w jaki sposób osiągane są oszczędności, jego założenia mogą wprowadzać w błąd, a oczekiwania względem oszczędności mogą zawieść.

Czy optymalizacja napięcia zawsze jest dobrym wyborem?

Optymalizacja napięcia, ze wszystkimi swoimi zaletami, nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. W miejscach gdzie napięcie jest zbyt niskie lub jest zbyt mało urządzeń, oszczędności nie zawsze będą na dość wysokim poziomie, by uzasadnić zainwestowane nakłady. W sytuacjach, gdy występuje napięcie z regularną fluktuacją, stała redukcja napięcia przez optymalizator nie zawsze przyniesie wystarczająco korzystne wyniki. System optymalizacji napięcia PowerSines ComEC posiada zintegrowany bypass, ochronę przed zbyt niskim napięciem i funkcję stabilizacji, które maksymalizują potencjał oszczędności w miejscach, gdzie stała optymalizacja napięcia jest niewystarczająca.

Jak prezentują się prognozy oszczędności w porównaniu do faktycznie osiągniętych?

Kalkulacja realnie osiągniętych oszczędności wynikających z zainstalowania optymalizatora napięcia powinna być przeprowadzona przez doświadczonego inżyniera w podobny sposób jak kalkulacja przy audycie przed inwestycyjnym. Klient nie powinien bazować na testach krótkoterminowych. Takie testy szacują  uzyski przy określonych warunkach obciążeń i w specyficznych ramach czasowych, które nie odzwierciedlają  rzeczywistego zużycia energii. Do rzeczywistego określenia oszczędności będzie wymagany ciągły naukowy algorytm, który dokładnie pomierzy i udokumentuje działanie i konsumpcję zainstalowanego systemu optymalizacji energii w czasie rzeczywistym, podczas pracy.

Algorytmy zastosowane w technologii optymalizacji PowerSines Rightsave, automatycznie i nieustannie mierzą redukcję mocy, za każdym razem, gdy ComEC dopasowuje poziom napięcia. Dane te są następnie zbierane i przetwarzane przez algorytmy statystyczne, aby dostarczyć dokładne wartości oszczędności w podziałach na dni, tygodnie i miesiące. W efekcie klient otrzymuje on-line pełny, przejrzysty i rzeczywisty obraz konsumpcji energii i wygenerowanych oszczędności.

Jak byś wyjaśnił ciągłe zmiany w kalkulacji oszczędzania energii w podziale na dni, tygodnie, miesiące?

Znany jest fakt, że ilość konsumowanej energii nie może być porównywana w podobnych ramach czasowych (dni, tygodnie, miesiące) ze względu na wiele czynników życiowych, takich jak temperatury, rodzaj prowadzonej działalności,  wydarzenia specjalne i wiele innych. Jednakże, analizując kwoty oszczędności w trybie ciągłym, możemy dostrzec jak kształtują się oszczędności w podziale na dni, tygodnie, miesiące czy sezony jako wynik zróżnicowanych wahań obciążeń pojawiających się w obiekcie.

Definiowanie cech produktu, aby spełnić oczekiwania klienta.

Nie wszystkie rozwiązania optymalizacji energii są takie same, każdy sprzedawca posiada w swojej ofercie produkty oferujące różne moce i charakterystyki.

W typowych obciążeniach, optymalizacja napięcia pozwala na osiągnięcie oszczędności na poziomie 10%-15%, dlatego ważne jest, aby straty wewnętrzne były jak najniższe.

Dla przykładu, systemy bazujące na autotransformatorach, które tracą 3% na własne potrzeby, „pożerają” około 20%-30% całości oszczędności. System PowerSines ComEC jest wysoce efektywny dzięki opatentowanej technologii regulacji napięcia INV, zużywa zaledwie 1% na własne potrzeby, co zwiększa tempo  zwrotu inwestycji.

Dlaczego ważne jest, aby urządzenie do optymalizacji napięcia posiadało manualny bypass?

Wiarygodne rozwiązanie optymalizacji napięcia powinno posiadać manualny bypass, dzięki któremu konserwacja i obsługa w nietypowych sytuacjach jest bardziej wydajna. W typowych sytuacjach optymalizacji napięcia, klienci rezygnują z zewnętrznego manualnego bypassa, ze względu na dodatkowe koszty okablowania.

Dobrą praktyką stosowaną przez producentów optymalizatorów napięcia jest zainstalowanie w urządzeniu manualnego bypassa, aby klientowi zapewnić kompletne rozwiązanie. Takie rozwiązanie stosowane jest w architekturze optymalizacji napięcia ComEC.

Podsumowując, potrzebujesz odpowiedniego rozwiązania optymalizacji napięcia,  które zapewni Ci maksymalne oszczędności energii.

Kluczowe jest przeprowadzenie audytu  przez wiarygodnego dostawcę systemu optymalizacji napięcia, za pomocą sprawdzonej metodologii.

Reasumując, powinieneś szukać systemu optymalizacji energii dopasowanego do Twoich potrzeb i zapewniającego wyznaczone cele inwestycyjne. Dzięki systemowi optymalizacji energii PowerSines, możesz to osiągnąć.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.